Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới hoặc các hình thức liên lạc trên bên phải của trang này.

Holiday Sapa Hotel

Địa chỉ: 16 đường Mường Hoa, Sapa, Lao Cai, Vietnam

Điện thoại: +84 (214) 3873 874 Fax: +84 (214) 3872 788

Email: [email protected]

Website: www.holidaysapa.com

Hotline:+84917 444 868 – +84912 480 433

Facebook:

Yahoo:  

Skype:

Contact us

Comments are closed.